Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Sơ Cấp
Tên tài liệu Free / VIP
Giới thiệu & hướng dẫn chung (sơ cấp) Miễn phí
BÀI 1 - はじめまして (Minnano Nihongo) Miễn phí
BÀI 2 - ほんの 気持ちです (Minnano Nihongo) Miễn phí
BÀI 3 - これを ください (Minnano Nihongo) Miễn phí
BÀI 4 -そちらは 何時から 何時までですか Bài Học VIP
BÀI 5 - 甲子園へ いきますか Bài Học VIP
BÀI 6 - いっしょに いきませんか Bài Học VIP
BÀI 6B - Kiểm tra phần A Bài Học VIP
BÀI 7 - ごめんください Bài Học VIP
BÀI 8 - そろそろ しつれいします Bài Học VIP
BÀI 9 - 残念です Bài Học VIP
BÀI 10 - チリソースは ありませんか Bài Học VIP
BÀI 11 - これ、お願いします Bài Học VIP
BÀI 12 - お祭りは どうでしたか Bài Học VIP
BÀI 13 - 別々に お願いします Bài Học VIP
BÀI 13B - Kiểm tra phần B Bài Học VIP
BÀI 14 - 梅田まで 行ってください Bài Học VIP
BÀI 15 - ご家族は? Bài Học VIP
BÀI 16 - 使い方を 教えてください Bài Học VIP
BÀI 17 - どう しましたか Bài Học VIP
BÀI 18 - 趣味は なんですか Bài Học VIP
BÀI 19 - ダイエットは 明日から します Bài Học VIP
BÀI 19B - Kiểm tra phần C Bài Học VIP
BÀI 20 - 夏休みは どうするの? Bài Học VIP
BÀI 21 - 私も そう思います Bài Học VIP
BÀI 22 - どんな アパートが いいですか Bài Học VIP
BÀI 22B - Kiểm tra phần D Bài Học VIP
BÀI 23 - どう やって行きますか Bài Học VIP
BÀI 24 - 手伝って くれますか Bài Học VIP
BÀI 25 - いろいろ お世話に なりました Bài Học VIP
BÀI 25B - Kiểm tra phần E Bài Học VIP
BÀI 26 - どこに ごみを 出したら いいですか Bài Học VIP
BÀI 27 - 何でも 作れるんですね Bài Học VIP
BÀI 28 - お茶でも 飲みながら・・・・・・ Bài Học VIP
BÀI 29 - 忘れ物を して しまったんです Bài Học VIP
BÀI 30 - チケットを 予約して おきます Bài Học VIP
BÀI 30B - Kiểm tra phần F Bài Học VIP
BÀI 31 - インターネットを 始めようと 思って います Bài Học VIP
BÀI 32 - 病気かも しれません Bài Học VIP
BÀI 33 - これは どういう 意味ですか Bài Học VIP
BÀI 34 - する とおりに して ください Bài Học VIP
BÀI 35 - 旅行会社へ 行けば、わかります Bài Học VIP
BÀI 35B - Kiểm tra phần G Bài Học VIP
BÀI 36 - 頭と 体を 使うように して います Bài Học VIP
BÀI 37 - 海を 埋め立てて 造られました Bài Học VIP
BÀI 38 - 片付けるのが 好きなんです Bài Học VIP
BÀI 39 - 遅れて、すみません Bài Học VIP
BÀI 40 - 友達が できたか どうか、心配です Bài Học VIP
BÀI 40B - Kiểm tra phần H Miễn phí
BÀI 41 - 荷物を 預かって いただけませんか Bài Học VIP
BÀI 42 - ボーナスは 何に 使いますか Bài Học VIP
BÀI 43 - 優しそうですね Bài Học VIP
BÀI 44 - この 写真みたいに して ください Bài Học VIP
BÀI 45 - 一生懸命 練習したのに Bài Học VIP
BÀI 45B - Kiểm tra phần I Bài Học VIP
BÀI 46 - もうすぐ 着く はずです Bài Học VIP
BÀI 47 - 婚約したそうです Bài Học VIP
BÀI 48 - 休ませて いただけませんか Bài Học VIP
BÀI 49 - よろしく お伝え ください Bài Học VIP
BÀI 50 - 心から 感謝いたします Bài Học VIP
BÀI 50B - Kiểm tra phần J Bài Học VIP
BÀI 50C - Kiểm tra phần K (50 Bài) Bài Học VIP
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
10
Hôm nay:
2229
Hôm qua:
3405
Toàn bộ:
21543931