Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Soumatome Pointo 20
Tên tài liệu Free / VIP
Giới thiệu giáo trình & Hướng dẫn học (そうまとめポイント20) Miễn phí
Bài 1 - 助詞 (そうまとめポイント20) Miễn phí
Bài 2 - 「は」と「が」 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 3 - 活用1 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 4 - 活用2 動詞の3分類と「て形」・「た形」 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 5 - 動詞の活用と文型 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 6 - 普通形 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 7 - こ・そ・あ 自分と相手との関係 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 8 - 申し出・勧誘 自分の行為の申し出か、相手への働きかけか (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 9 - 自分か他者か (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 10 - 継続性か、瞬間性か (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 11 - 話者の位置 ~ていく・~てくる (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 12 - 他動詞と自動詞の対 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 13 - 可能表現 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 14 - 事実か、気持ちが入っているか (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 15 - 条件など (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 16 - 授受 だれがだれに (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 17 - 使役 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 18 - 受身・使役受身 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 19 - 敬語 (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
Bài 20 - 文のスタイル (そうまとめポイント20) Bài Học VIP
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
3
Hôm nay:
6175
Hôm qua:
982
Toàn bộ:
21473928