Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No700.    後– HẬU
Bộ thủ bo_Sách
Số nét net_9
Cấp độ capdo_N3
Cách Viết
HẬU Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

のち a-na   Sau đó
後ろ うしろ n   Phía sau
あと adv   Tiếp sau
後れる おくれる n   Trễ
On: on_ご、on_こう
Hán Tự こうき Loại Âm Hán

Nghĩa

後任   n HẬU NHIỆM Người kế nhiệm, người thay thế
最後   n TỐI HẬU Cuối cùng
午後   adv NGỌ HẬU Buổi chiều
後衛 こうえい n HẬU, HẤU VỆ hậu vệ
後架 こうか n HẬU, HẤU GIÁ nhà vệ sinh
後悔 こうかい n HẬU, HẤU HỐI, HỔI sự hối hận/sự ăn năn/sự hối lỗi/sự ân hận/hối hận/ăn năn/hối lỗi/ân hận
後期 こうき n HẬU, HẤU KÌ, KI kỳ sau/thời kỳ sau cùng trong số các thời kỳ/thời kỳ sau/giai đoạn sau
後記 こうき n HẬU, HẤU KÍ Tái bút
後宮 こうきゅう n HẬU, HẤU CUNG hậu cung
後景 こうけい n HẬU, HẤU CẢNH nền/phông nền
後継 こうけい n HẬU, HẤU KẾ người kế vị/người kế tục/người nối nghiệp/quyền kế vị
後件 こうけん n HẬU, HẤU KIỆN Hậu quả
後見 こうけん n HẬU, HẤU KIẾN, HIỆN Sự bảo vệ/người bảo vệ/bảo vệ/giám hộ
後昆 こうこん n HẬU, HẤU CÔN con cháu/thế hệ sau/thế hệ mai sau
後妻 ごさい n HẬU, HẤU THÊ, THẾ vợ kế
後産 のちざん n HẬU, HẤU SẢN nhau thai
後事 こうじ n HẬU, HẤU SỰ Hậu sự
後室 こうしつ n HẬU, HẤU THẤT Quả phụ/người đàn bà goá/bà goá
後程 のちほど   HẬU, HẤU TRÌNH Lát sau,lát nữa,sau đây
後者 こうしゃ n HẬU, HẤU GIẢ cái sau/cái nhắc đến sau
後述 こうじゅつ n HẬU, HẤU THUẬT việc đề cập sau/đề cập sau
後援 こうえん n HẬU, HẤU VIÊN, VIỆN sự ủng hộ/sự tiếp tế/sự tiếp trợ/sự viện trợ/sự bảo trợ/sự đỡ đầu/ủng hộ/tiếp tế/tiếp trợ/viện trợ/bảo trợ/đỡ đầu/ủng hộ/hậu thuẫn
後人 こうじん n HẬU, HẤU NHÂN Con cháu/thế hệ về sau/thế hệ mai sau
後世 こうせい n HẬU, HẤU THẾ Con cháu/hậu thế/người đời sau/thế hệ mai sau/thế hệ sau
後生 こうせい,ごしょう n HẬU, HẤU SANH, SINH thế hệ trẻ/hậu sinh/thế hệ sinh sau đẻ muộn/lứa sau
後続 こうぞく   HẬU, HẤU TỤC kế tiếp
後退 こうたい   HẬU, HẤU THỐI, THOÁI tình hình suy thoái kinh tế
後置 こうち   HẬU, HẤU TRÍ phía sau/dưới nền
後天 こうてん n HẬU, HẤU THIÊN cái có sau/cái phát sinh sau/phát sinh sau/có sau
後輩 こうはい n HẬU, HẤU BỐI người có bậc thấp hơn/học sinh khối dưới/người vào (công ty...) sau/hậu bối/người vào sau/hậu sinh
後半 こうはん n HẬU, HẤU BÁN hiệp hai/nửa sau/hiệp sau
後味 あとあじ n HẬU, HẤU VỊ dư vị
後方 こうほう n HẬU, HẤU PHƯƠNG phía sau/đằng sau
後嗣 こうし n HẬU, HẤU TỰ con cháu/thế hệ sau/thế hệ mai sau/người kế tục/người kế nhiệm
後肢 こうし n HẬU, HẤU CHI chân sau/chi sau
後列 こうれつ n HẬU, HẤU LIỆT cột phía sau/hàng phía sau
今後 こんご n KIM HẬU, HẤU trong tương lai/từ nay
死後 しご n TỬ HẬU, HẤU sau khi chết/sau cái chết
戦後 せんご n CHIẾN HẬU\HẤU thời kỳ sau chiến tranh/ sau chiến tranh
前後 ぜんご n TIỀN HẬU, HẤU đầu cuối/trước sau/ trước và sau
直後 ちょくご n TRỰC HẬU, HẤU ngay sau khi
以後 いご n DĨ HẬU, HẤU sau đó/từ sau đó/từ sau khi
老後 ろうご n LÃO HẬU, HẤU tuổi già
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
9
Hôm nay:
1785
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659161