Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Đáp án thi năng lực Nhật Ngữ tháng 12/2013 (N1, N2, N3)
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:

Xem kết quả kỳ thi năng lực Nhật Ngữ 12/2013

 

Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. (tham khảo)

Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.

 

Đáp Án đề N1 (01/12/2013)

                    

  言語知識(文字・語彙・文法)・読解 Điểm tối đa
I 1 2 3 4 5 6                  
  4 3 1 3 1 2                  
II 7 8 9 10 11 12 13                
  3 4 1 2 1 3 2                
III 14 15 16 17 18 19                  
  1 1 4 2 3 2                  
IV 20 21 22 23 24 25                  
  4 1 4 1 3 4                  
V 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35          
  4 1 1 3 2 3 3 1 4 2          
VI 36 37 38 39 40                    
  1 4 2 3 1                    
VII 41 42 43 44 45                    
  2 3 1 2 4                    
VIII 46 47 48 49                      
  1 1 4 2                      
IX 50 51 52 53 54 55 56 57 58            
  4 3 4 1 3 1 3 2 3            
X 59 60 61 62                      
  4 4 2 2                      
XI 63 64                          
  2 3                          
XII 65 66 67 68                      
  4 1 1 2                      
XIII 69 70                          
  2 3                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5 6                  
  3 3 4 2 3 2                  
II 1 2 3 4 5 6 7                
  2 1 3 4 1 1 4                
III 1 2 3 4 5                    
  3 2 2 4 1                    
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  3 1 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2  
V 1 2 3                      
  1 3 1 3                      

 

Đáp Án đề N2 (01/12/2013)

                    

  言語知識(文字・語彙・文法)・読解
I 1 2 3 4 5                    
  4 1 3 4 1                    
II 6 7 8 9 10                    
  2 4 3 1 4                    
III 11 12 13 14 15                    
  3 2 4 2 1                    
IV 16 17 18 19 20 21 22                
  4 1 3 2 1 2 3                
V 23 24 25 26 27                    
  3 4 1 2 4                    
VI 28 29 30 31 32                    
  2 4 2 3 1                    
VII 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44      
  4 4 3 1 3 2 3 3 2 1 1 2      
VIII 45 46 47 48 49                    
  1 4 3 2 4                    
IX 50 51 52 53 54                    
  1 2 2 4 3                    
X 55 56 57 58 59                    
  1 1 4 2 2                    
XI 60 61 62 63 64 65 66 67 68            
  4 3 1 1 2 4/1 3 1 3            
XII 69 70                          
  1 4                          
XIII 71 72 73                        
  3 3 2                        
XIV 74 75                          
  3 4                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5                    
  1 4 1 2 3                    
II 1 2 3 4 5 6                  
  3 3 2 2 3 4                  
III 1 2 3 4 5                    
  4 2 3 1 4                    
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  3 1 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3      
V 1 2 3                      
  2 3 1 3                      

Đáp Án đề N3 (01/12/2013)

                    

  言語知識(文字・語彙)
I 1 2 3 4 5 6 7 8              
  1 4 2 1 3 4 1 3              
II 9 10 11 12 13 14                  
  2 3 4 1 4 1                  
III 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        
  2 3 4 1 2 4 3 2 1 1 3        
IV 26 27 28 29 30                    
  2 2 1 4 3                    
V 31 32 33 34 35                    
  3 2 4 3 1                    
                               
  言語知識(文法)・読解
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  4 2 2 3 1 3 4 1 4 2 2 3 1    
II 14 15 16 17 18                    
  1 1 2 4 3                    
III 19 20 21 22 23                    
  3 2 1 3 4                    
IV 24 25 26 27                      
  3 1 4 2                      
V 28 29 30 31 32 33                  
  2 3 1 3 2 4                  
VI 34 35 36 37                      
  3 1 1 3                      
VII 38 39                          
  4 2                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5 6                  
  2 4 1 4 2 2                  
II 1 2 3 4 5 6                  
  2 3 4 3 2 1                  
III 1 2 3                        
  2 2 3                        
IV 1 2 3 4                      
  1 3 2 1                      
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  1 1 2 3 1 3 3 3 2            
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
8
Hôm nay:
188
Hôm qua:
4761
Toàn bộ:
15964201