Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Đáp án thi năng lực Nhật Ngữ tháng 12/2012 (N1, N2, N3, N4)
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:


Các thí sinh có thể tra cứu online kết quả thi Năng lực Tiếng Nhật JLPT tháng 12 năm 2012 từ ngày 31/01/2013  tại địa chỉ:

http://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html

Để xem được kết quả thi, các bạn cần điền đầy đủ số báo danh và mật khẩu được ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi trước đó để đăng nhập online.

 

 

Đáp Án đề N1 (2/12/2012)

                    

  言語知識(文字・語彙・文法)・読解
I 1 2 3 4 5 6                  
  2 3 4 3 2 4                  
II 7 8 9 10 11 12 13                
  4 2 2 1 4 1 2                
III 14 15 16 17 18 19                  
  1 2 4 3 1 3                  
IV 20 21 22 23 24 25                  
  2 1 4 1 3 3                  
V 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35          
  3 1 1 3 4 2 2 4 1 4          
VI 36 37 38 39 40                    
  3 2 4 3 1                    
VII 41 42 43 44 45                    
  3 2 1 4 2                    
VIII 46 47 48 49                      
  2 2 3 3                      
IX 50 51 52 53 54 55 56 57 58            
  1 2 2 4 3 2 3 1 3            
X 59 60 61 62                      
  4 1 1 3                      
XI 63 64                          
  4 1                          
XII 65 66 67 68                      
  4 1 4 4                      
XIII 69 70                          
  2 3                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5 6                  
  2 2 1 3 3 2                  
II 1 2 3 4 5 6 7                
  1 2 4 1 3 2 3                
III 1 2 3 4 5                    
  2 3 2 4 2                    
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  1 2 3 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 2  
V 1 2 3                      
  3 3 2 1                      

 

 

Đáp Án đề N2 (2/12/2012)

                    

  言語知識(文字・語彙文法・読解
I 1 2 3 4 5                    
  1 3 2 1 4                    
II 6 7 8 9 10                    
  4 3 2 3 1                    
III 11 12 13 14 15                    
  4 2 1 4 2                    
IV 16 17 18 19 20 21 22                
  3 3 1 2 3 4 1                
V 23 24 25 26 27                    
  1 4 4 2 4                    
VI 28 29 30 31 32                    
  3 2 1 3 2                    
VII 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44      
  1 4 2 4 2 4 1 1 3 2 1 3      
VIII 45 46 47 48 49                    
  4 3 2 1 3                    
IX 50 51 52 53 54                    
  2 3 1 3 4                    
X 55 56 57 58 59                    
  2 3 1 4 4                    
XI 60 61 62 63 64 65 66 67 68            
  4 1 1 2 1 4 1 3 2            
XII 69 70                          
  2 1                          
XIII 71 72 73                        
  2 1 3                        
XIV 74 75                          
  4 3                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5                    
  4 3 1 3 2                    
II 1 2 3 4 5 6                  
  3 4 2 1 3 3                  
III 1 2 3 4                      
  4 1 3 3                      
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 3      
V 1 2 3                      
  3 3 1 4                      

 

 

Đáp Án đề N3 (2/12/2012)

                    

  言語知識(文字・語彙)
I 1 2 3 4 5 6 7 8              
  2 3 4 2 1 3 1 4              
II 9 10 11 12 13 14                  
  4 2 1 3 4 1                  
III 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        
  1 3 3 4 4 2 1 3 1 2 2        
IV 26 27 28 29 30                    
  2 3 4 3 1                    
V 31 32 33 34 35                    
  3 4 1 2 2                    
                               
  言語知識(文法)・読解
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  4 4 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 1    
II 14 15 16 17 18                    
  2 3 3 1 4                    
III 19 20 21 22 23                    
  4 2 4 3 1                    
IV 24 25 26 27                      
  2 1 2 3                      
V 28 29 30 31 32 33                  
  1 2 3 3 3 4                  
VI 34 35 36 37                      
  x x x x                      
VII 38 39                          
  x x                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5 6                  
  4 4 3 3 1 2                  
II 1 2 3 4 5 6                  
  1 1 3 1 2 4                  
III 1 2 3                        
  3 3 1                        
IV 1 2 3 4                      
  3 3 1 2                      
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  1 2 2 3 1 2 3 3 2            

 

 

Đáp Án đề N4 (2/12/2012)

                    

  言語知識(文字・語彙)
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  4 3 2 2 1 2 4 1 2            
II 1 2 3 4 5 6                  
  3 2 2 3 1 4                  
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
  1 4 2 1 2 4 2 4 2 1          
IV 1 2 3 4 5                    
  1 3 1 4 4                    
V 1 2 3 4 5                    
  3 4 2 3 1                    
                               
  言語知識(文法)・読解
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2
II 1 2 3 4 5                    
  4 2 3 1 2                    
III 1 2 3 4 5                    
  4 1 4 3 2                    
IV 1 2 3 4                      
  3 2 4 1                      
V 1 2 3 4                      
  2 1 3 4                      
VI 1 2                          
  1 2                          
                               
  聴解
I 1 2 3 4 5 6 7 8              
  1 3 3 2 2 4 2 4              
II 1 2 3 4 5 6 7                
  2 2 4 4 3 2 3                
III 1 2 3 4 5                    
  1 3 3 2 1                    
IV 1 2 3 4 5 6 7 8              
  3 3 1 3 2 2 1 2              
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
5
Hôm nay:
4613
Hôm qua:
5476
Toàn bộ:
15963865