Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Thời khóa biểu_Hán tự_Tuần_01
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:

Thứ 2

Thứ 2: (Học âm Hán-Việt 60 nét và bộ cơ bản) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15' Tìm hiểu về Hán tự.

Xem

Hiểu khái quát về Hán tự và phương pháp học Hán tự.
2 45' 60 nét và bộ cơ bản.

Xem

Tab=học 60 bộ cơ bản

Thuộc 70% mặt chữ 60 nét và bộ cơ bản (âm Hán-Việt).
Gợi ý:Để dễ dàng học thuộc phần này, các bạn sử dụng các Flash luyện âm Hán_Việt trên website tại Link trên. (Flash 1, Flash 2).
 

*Chú ý:

+ Phần khung hình vuông cuối, các bạn Check vào khi hoàn thành các phần bài học này.

+ Phần trăm trong các yêu cầu bài này cũng như các bài sau này chỉ mang tính chất ước lượng để các bạn hình dung yêu cầu cần học. Chúng tôi dạy theo phương pháp cuốn chiếu nên không phải một bài học, một phần học yêu cầu các bạn thuộc 100% nội dung của bài này. Thay vào đó, chúng tôi chia các phần học thành nhiều bài, ôn đi ôn lại sẽ đỡ mất thời gian và nhớ được lâu hơn.

Ví dụ: Hôm nay bạn thuộc 50% học nhưng ngày mai bạn chỉ còn nhớ 20%. Bạn ôn lại thì sẽ nhớ 60-70% rồi ngày tiếp bạn lại quên còn 40-50%... Ôn đi ôn lại sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn và đỡ phải dồn thời gian học thuộc 100% bài học rồi sau đó lại quên.

Thứ 3

Thứ 3: (Học viết 60 nét và bộ cơ bản) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 10' Kiểm tra âm Hán-Việt 60 nét và bộ cơ bản. Xem giáo trình kèm theo Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 80%.
2 60' Học viết 60 nét và bộ cơ bản.

Xem

Biết cách viết 60 nét và bộ cơ bản.

Hoàn thành bài tập viết ở trang kế.
Gợi ý:Để dễ dàng học thuộc phần này, các bạn sử dụng các Flash dạy cách viết 60 nét và bộ cơ bản, link trên (Flash 3, Flash 4, Flash 5).

Thứ 4

Thứ 4: (Học âm Hán-Việt 100 chữ cơ bản) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15' Kiểm tra cách viết 60 nét và bộ cơ bản.

Xem giáo trình kèm theo

Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 80%.
2
 
45' Học âm Hán-Việt 100 chữ cơ bản. Xem Thuộc 70% mặt chữ 60 nét và bộ cơ bản (âm Hán-Việt).
Gợi ý:Để dễ dàng học thuộc phần này, các bạn sử dụng các Flash luyện học âm Hán-Việt 100 chữ cơ bản trên website tại Link trên (Flash 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Thứ 5

Thứ 5: (Học viết 100 chữ cơ bản) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15' Kiểm tra âm Hán-Việt 100 chữ hán tự cơ bản.

Xem giáo trình kèm theo

Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 80%.
2 45' Học viết 50 chữ đầu, bảng 100 hán tự cơ bản.

Xem

Tab=học viết

Biết cách viết 50 chữ Hán tự cơ bản.

Hoàn thành bài tập viết ở giáo trình.
Các bạn xem Video trong link trên và tập viết vào giáo trình học Hán tự của Website.

Thứ 6

Thứ 6: (Học viết 100 chữ cơ bản) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15' Kiểm tra âm Hán-Việt 100 chữ hán tự cơ bản.

Xem giáo trình kèm theo

Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 80%.
2 45' Học viết 50 chữ sau, bảng 100 hán tự cơ bản.

Xem

Tab=học viết

Biết cách viết 50 chữ Hán tự cơ bản.

Hoàn thành bài tập viết ở giáo trình.
Các bạn xem Video trong link trên và tập viết vào giáo trình học Hán tự của Website.

Thứ 7

Thứ 7: (Học âm Hán-Việt trang 1) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 10' Kiểm tra cách viết 60 nét và bộ cơ bản. Xem giáo trình kèm theo Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 90%.
2 15' Kiểm tra cách viết 100 chữ Hán tự cơ bản. Xem giáo trình kèm theo Hoàn thành bài kiểm tra trong giáo trình của Website, yêu cầu thuộc trên 80%.
3 60' Học âm Hán-Việt trang 1.

Xem

Tab=học âm hán

Thuộc 60% mặt chữ của 40 chữ Hán tự 800 trang 1.
Gợi ý:Để dễ dàng học thuộc phần này, các bạn sử dụng các Flash trong link trên.

Chủ Nhật

Chủ Nhật: (Kiểm tra) (60 phút)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 10' Kiểm tra âm Hán-Việt 60 bộ và nét cơ bản. Giáo trình

Hoàn thành bài kiểm trong giáo trình, yêu cầu thuộc trên 90%.

2 10' Kiểm tra âm Hán-Việt 100 chữ cơ bản. Giáo trình

Hoàn thành bài kiểm trong giáo trình, yêu cầu thuộc trên 90%.

3 15' Kiểm tra cách viết 60 bộ và nét cơ bản. Giáo trình

Hoàn thành bài kiểm trong giáo trình, yêu cầu thuộc trên 90%.

4 25' Kiểm tra cách viết 100 chữ Hán tự cơ bản. Giáo trình

Hoàn thành bài kiểm trong giáo trình, yêu cầu thuộc trên 90%.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Thời khóa biểu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý: 

Các bạn sử dụng Comment bên dưới để trao đổi các vấn đề chung liên quan đến thời khóa biểu học, phân bố bài học.... Vui lòng không Comment các nội dung khác tại đây.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
9
Hôm nay:
2222
Hôm qua:
4085
Toàn bộ:
16767496