Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Thời khóa biểu_Sơ cấp_Tuần_11
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:

Thứ 2

Thứ 2: (Bài 10_Từ vựng)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15'

Học từ vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.

Flash 1

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Lắng nghe và lặp lại theo GV

Tập phản xạ, nhìn hình có thể đọc được từ tương ứng.
2 15'

Học từ vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.

Flash 2

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Lắng nghe và lặp lại theo GV

Tập phản xạ, nhìn hình có thể đọc được từ tương ứng.
3 15’
Học từ vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.
Flash 3
 

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Lắng nghe và lặp lại theo GV

Tập phản xạ, nhìn hình có thể đọc được từ tương ứng.
4 10’  
 

Học ngữ pháp Bài 10, phần 1.

(Xem phần tóm tắt ngữ pháp và phần bài giảng.)

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp.
5 15’ Làm BT ở phần Luyện tập B, phần 1

Xem

Tab= Luyện tập B

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.
6 10’ Học ngữ pháp Bài 10, phần 3

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp
7 15’  Làm BT ở phần Luyện tập B, phần 2

Xem

 Tab= Luyện tập B

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.
8 15’ Làm BT ở phần Luyện tập B, phần 3

Xem

Tab= Luyện tập B

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.
9 10’ Học ngữ pháp Bài 10, phần 2.

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp.

 

Thứ 3

Thứ 3: (Bài 10_ Ngữ pháp & Bài tập)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15’

Ôn vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.

Flash 3

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Thuộc từ vựng (80%)
2 15’ Làm BT ở phần Luyện tập B, phần 4

Xem

Tab= Luyện tập B

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.
3 10’ Học ngữ pháp Bài 10, phần 4

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp.
4 10’ Học ngữ pháp Bài 10, phần 5

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp.
5 10’ Học ngữ pháp Bài 10, phần 6

Xem

Tab=Ngữ pháp

Nghe và hiểu bài giảng.

Học thuộc ngữ pháp.
6 15’ Làm BT ở phần Luyện tập B, phần 5

Xem

Tab= Luyện tập B

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.
7 15’ Học đếm máy móc, sách vở

Xem

Tab= đếm máy móc, sách vở

Thuộc lòng cách đếm.
8 30’ Ôn tập Hán tự bài 1

Xem

Tab= BT KT Âm Hán Việt

Hoàn thành BT vào vở và so sánh đáp án.

 

Thứ 4

Thứ 4: (Bài 10_Luyện đọc, nghe)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15’

Ôn vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.

Flash 3

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Thuộc từ vựng (90%)
2 30 Đọc văn mẫu, đọc ví dụ, luyện tập A

Xem

Tab=Luyện tập B

Đọc và dịch lưu loát.
3 3’ Nghe lại phần đọc văn mẫu, đọc ví dụ và luyện tập A

Xem

Tab=Đọc văn mẫu, đọc ví dụ

Nghe và lặp lại để học cách phát âm..
4 30’ Luyện nghe câu 1, 2, 3, 4

Xem

Tab=Luyện nghe
Hoàn thành bài tập nghe.
5 15’ Học cách đếm số lần, đếm vật nhỏ

Xem

Tab=đếm số lần, đếm vật nhỏ

Thuộc cách đếm ngày, tháng

 

Thứ 5

Thứ 5: (Bài 10_Đàm thoại)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15’

Ôn vựng bài 10 bằng Flash học từ vựng.

Flash 3

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Thuộc các từ vựng của bài 10 (100%)
2 20’ Mẫu đàm thoại 1

Xem

Tab=Mẫu đàm thoại

Nghe và  lặp lại mẫu đàm thoại.

Cố gắng học thuộc lòng
3 20’ Mẫu đàm thoại 2

Xem

Tab=Mẫu đàm thoại

Nghe và  lặp lại mẫu đàm thoại.

Cố gắng học thuộc lòng
4 20’ Mẫu đàm thoại 3

Xem

Tab=Mẫu đàm thoại

Nghe và  lặp lại mẫu đàm thoại.

Cố gắng học thuộc lòng
5 30’

Bài đàm thoại

Đọc, hiểu nội dung bài đàm thoại.

Nghe lại bài đàm thoại.

Xem video.

Xem

Tab=Bài đàm thoại

Hiểu và thực hành được tình huống nêu ra trong bài đàm thoại.
6 15’ Học cách đếm vật thon dài, đồ ăn uống

Xem

Tab=đếm vật thon dài, đồ ăn uống

Thuộc cách đếm.

 

Thứ 6

Thứ 6: (Bài 10_BT Mondai)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15’

Ôn từ vựng bài 10  bằng Flash học từ vựng.

Flash 3

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Thuộc các từ vựng của bài 10.
2 15’ Bài tập nghe mondai 1

Xem

Tab=Bài tập nghe mondai

Hoàn thành bài tập
3 15’ Bài tập nghe mondai 2

Xem

Tab=Bài tập nghe mondai

Hoàn thành bài tập
4 15'’ Bài tập mondai 3

Xem

Tab=Bài tập nghe mondai

Hoàn thành bài tập
 5  60'  Bài tập mondai 4,5,6,7

Xem

Tab=Bài tập nghe mondai

 Hoàn thành bài tập  

 

Thứ 7

Thứ 7: (Bài 10_Ôn tập, Hán tự )

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15'

Học Hán Tự Bài 10

Xem

Tab=Flash học Âm  Hán Việt 

Thuộc các từ.  (100%)
2 15’ Kiểm tra từ vựng bài 10

Xem

Tab=Kiểm tra từ vựng

Hoàn thành bài kiểm tra.
3 90’ Học Hán theo giáo trình của Web   .  

 

Chủ Nhật

Chủ Nhật: (Bài 10_KTra)

TT

Ph'

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 15' Kiểm tra HT bài 10

Xem

Tab=Flash KT Từ vựng

Hoàn thành bài kiểm tra.
2 15’ Kiểm tra từ vựng bài 10

Xem

Tab=Flash học từ vựng

Hoàn thành bài kiểm tra.

(100%)
  90’ Làm bài  kiểm tra theo giáo trình của Web

ID=

Tab=Kiểm tra
Hoàn thành và so sánh đáp án.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Thời khóa biểu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý: 

Các bạn sử dụng Comment bên dưới để trao đổi các vấn đề chung liên quan đến thời khóa biểu học, phân bố bài học.... Vui lòng không Comment các nội dung khác tại đây.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
13
Hôm nay:
2384
Hôm qua:
4085
Toàn bộ:
16767658