Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No1855.    雨- VŨ
Bộ thủ bo_Vũ
Số nét net_8
Cấp độ capdo_N5
Cách Viết
Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

 雨   あめ  n    Mưa
   あま  n    Mưa
On: on_う
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

 雨季   うき  n  VŨ QUÝ                  Mùa mưa
 雨滴  うてき  n  VŨ ĐÍCH                Giọt mưa
 酸性雨  さんせいう  n  TOAN TÍNH VŨ     Mưa axit
雨雲 あまぐも n VŨ, VÚ VÂN mây mưa
雨蛙 あまがえる n VŨ, VÚ OA ếch
雨期 うき n VŨ, VÚ KÌ, KI mùa mưa
雨具 あまぐ n VŨ, VÚ CỤ đồ đi mưa
雨戸 あまど n VŨ, VÚ cửa chớp
雨滴 うてき n VŨ, VÚ TÍCH, TRÍCH giọt mưa
雨水 うすい n VŨ, VÚ THỦY nước mưa
雨天 うてん n VŨ, VÚ THIÊN trời mưa
雨粒 あめつぶ n VŨ, VÚ LẠP giọt mưa
雨量 うりょう n VŨ, VÚ LƯỢNG, LƯƠNG lượng mưa
降雨 こうう n HÀNG, GIÁNG VŨ, VÚ trận mưa rào/mưa rào/cơn mưa rào
豪雨 ごうう n HÀO VŨ, VÚ mưa to/mưa như trút nước
細雨 さいう n TẾ VŨ, VÚ mưa bụi
慈雨 じう n TỪ VŨ, VÚ mưa đúng lúc/mưa lành/trận mưa lành
秋雨 しゅうう n THU VŨ, VÚ Mưa thu
春雨 はるさめ n XUÂN VŨ, VÚ mưa xuân
凍雨 とうう n ĐỐNG VŨ, VÚ mưa mùa đông
小雨 こあめ n TIỂU VŨ, VÚ mưa bụi/mưa phùn
俄雨 にわかあめ n NGA VŨ, VÚ mưa rào
大雨 おおあめ n ĐẠI, THÁI VŨ, VÚ mưa to/mưa lớn/mưa rào/cơn mưa to/cơn mưa lớn/cơn mưa rào/trận mưa to/trận mưa lớn/trận mưa rào
長雨 ながめ n TRƯỜNG, TRƯỞNG, TRƯỚNG VŨ, VÚ cơn mưa kéo dài
梅雨 ばいう n MAI VŨ, VÚ mùa mưa
糠雨 ぬかあめ n KHANG VŨ, VÚ Mưa lất phất/mưa phùn
微雨 びう n VI VŨ, VÚ mưa phùn/mưa nhỏ
風雨 ふうう n PHONG VŨ, VÚ mưa gió
霧雨 きりさめ n VỤ VŨ, VÚ mưa phùn
時雨 しぐれ n THÌ, THỜI VŨ, VÚ mưa rào cuối Thu đầu Đông
雷雨 らいう n LÔI VŨ, VÚ bão tố
涙雨 なみだあめ n VŨ, VÚ Mưa nhẹ/mưa lất phất
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
1
Khách:
8
Hôm nay:
1778
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659154