Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No139.    市-THỊ
Bộ thủ bo_Đầu
Số nét net_5
Cấp độ capdo_N4
Cách Viết
THỊ Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

いち n   Chợ, phố
On: on_し
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

市場 しじょう n THỊ TRƯỜNG Chợ, thị trường
市内 しない n THỊ NỘI  Trong thành phố
都市 とし n ĐÔ THỊ Thành phố
しか   THỊ GIÁ giá thị trường
しちょう   THỊ TRƯỜNG thị trưởng
闇市 やみいち   ÁM THỊ chợ đen
市会 しかい n THỊ HỘI\ CỐI hội đồng thành phố
市外
  しがい
n THỊ NGOẠI ngoại ô thành phố
市街 しがい n THỊ NHAI nội thành/phố xá/đô thị
市況
  しきょう
n THỊ HUỐNG tình hình thị trường
市場
  いちば,しじょう
  THỊ TRÀNG\TRƯỜNG chợ búa , cái chợ/chợ
市政 しせい   THỊ CHÁNH\CHÍNH chính quyền thành phố
市販
  しはん
n THỊ PHIẾN\PHÁN marketting/sự tiếp thị
市民 しみん n THỊ DÂN thị dân/dân thành phố
市立 いちりつ n THỊ LẬP do thành phố lập
馬市
  うまいち
n MÃ THỊ thị trường ngựa/chợ ngựa
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
1
Khách:
13
Hôm nay:
1769
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659145