Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No543.    学- HỌC
Bộ thủ bo_Tử
Số nét net_8
Cấp độ capdo_N4
Cách Viết
HỌC Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

学ぶ まなぶ v   Học
On: on_がく
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

大学 だいがく n ĐẠI HỌC Đại học
学習 がくしゅう v/n HỌC TẬP Học tập
学者 がくしゃ n HỌC GIẢ Học giả
医学 いがく n Y HỌC y học
化学 ばけがく n HÓA HỌC hóa học
科学 かがく n KHOA HỌC khoa học
漢学 かんがく n HÁN HỌC hán học
学位 がくい n HỌC VỊ học vị
学院 がくいん n HỌC VIỆN học viện
学園 がくえん n HỌC VIÊN
vườn ,
khuôn viên trường/trong trường/khu sân bãi
学科 がっか n HỌC KHOA
giáo khoa ,
chương trình giảng dạy/môn học
学会 がっかい n HỌC HỘI, CỐI hội các nhà khoa học/giới khoa học/đại hội khoa học
学界 がっかい n HỌC GIỚI thế giới học vấn/giới học thuật
学割 がくわり n HỌC CÁT sự giảm giá cho học sinh, sinh viên
学期 がっき n HỌC KÌ, KI học kỳ
学究 がっきゅう n HỌC CỨU sự học/sự nghiên cứu
学派 がくは n HỌC PHÁI học phái/giáo phái
学部 がくぶ n HỌC BỘ
ngành học ,
khoa
学士 がくし n HỌC SĨ cử nhân/người có bằng cấp
学資 がくし n HỌC TƯ chi phí giáo dục/học phí/tiền học phí
学識 がくしき n HỌC THỨC, CHÍ tri thức/sự học rộng/sự uyên thâm/kiến thức/học thức
学術 がくじゅつ n HỌC THUẬT học thuật/khoa học nghệ thuật/lý thuyết
学生 がくせい n HỌC SANH, SINH sinh viên/học sinh
学績 がくせき n HỌC TÍCH thành tích học tập
学説 がくせつ n HỌC THUYẾT, DUYỆT, THUẾ    
lý thuyết ,
học thuyết
学級 がっきゅう n HỌC CẤP lớp học/cấp học
学長 がくちょう n HỌC TRƯỜNG, TRƯỞNG, TRƯỚNG hiệu trưởng
学童 がくどう n HỌC ĐỒNG học sinh tiểu học/học sinh lớp thấp
学年 がくねん n HỌC NIÊN
niên khóa ,
năm học
学費 がくひ n HỌC PHÍ, BỈ
tiền học phí ,
học phí
学風 がくふう n HỌC PHONG truyền thống học tập/truyên thống học hành/phương pháp học tập
学校 がっこう n HỌC GIÁO, HIỆU, HÀO
trường ,
nhà trường ,
học hiệu ,
học đường
学報 がくほう n HỌC BÁO báo tường của trường
学名 がくめい n HỌC DANH tên khoa học
学問 がくもん n HỌC VẤN học vấn/sự học
学友 がくゆう n HỌC HỮU
bạn học ,
bạn bè/bạn cùng trường lớp
学理 がくり n HỌC LÍ nguyên lý khoa học
学力 がくりょく n HỌC LỰC
sức học ,
học lực/sự hiểu biết
学齢 がくれい n HỌC LINH tuổi đến trường
学歴 がくれき n HỌC LỊCH quá trình học hành/bằng cấp
休学 きゅうがく n HƯU HỌC sự nghỉ học
共学 きょうがく n CỘNG, CUNG HỌC sự học chung
研学 けんがく n NGHIÊN HỌC sự học tập/sự nghiên cứu
浅学 せんがく n THIỂN, TIÊN HỌC sự hiểu biết nông cạn/sự thiển cận
見学 けんがく n KIẾN, HIỆN HỌC tham quan với mục đích học tập/tham quan
儒学 じゅがく n NHO HỌC nho học
光学 こうがく n QUANG HỌC Quang học
好学 こうがく n HẢO, HIẾU HỌC sự thích học/lòng ham mê học hỏi/thích học/ham mê học hỏi/thích học hỏi/cầu thị
工学 こうがく n CÔNG HỌC môn kỹ thuật công nghiệp
在学 ざいがく n TẠI HỌC đang học
雑学 ざつがく n TẠP HỌC Kiến thức hỗn hợp
史学 しがく n SỬ HỌC sử học
神学 しんがく n THẦN HỌC thần học
進学 しんがく n TIẾN HỌC sự học lên đại học/ học lên đại học
数学 すうがく n SỔ, SỐ, SÁC, XÚC HỌC
toán học ,
số học ,
đại số
禅学 ぜんがく n THIỆN, THIỀN HỌC thiền học
退学 たいがく n THỐI, THOÁI HỌC sự bỏ học
中学 ちゅうがく n TRUNG, TRÚNG HỌC trung học
通学 つうがく n THÔNG HỌC sự đi học
停学 ていがく n ĐÌNH HỌC sự đình chỉ học tập
哲学 てつがく n TRIẾT HỌC triết học
転学 てんがく n CHUYỂN HỌC sự chuyển học
語学 ごがく n NGỮ, NGỨ HỌC
ngữ học ,
ngôn ngữ học
篤学 とくがく n ĐỐC HỌC sự chăm chỉ/sự siêng năng
独学 どくがく n ĐỘC HỌC sự tự học
入学 にゅうがく n NHẬP HỌC sự nhập học/sự vào học
農学 のうがく n NÔNG HỌC Nông học
博学 はくがく n BÁC HỌC
thông thái ,
cao học ,
bác học
藩学 はんがく n PHIÊN, PHAN HỌC trường học cho con của các võ sĩ samurai
美学 びがく n MĨ HỌC mỹ học
武学 ぶがく n VŨ, VÕ HỌC Khoa học quân sự
復学 ふくがく n PHỤC, PHÚC HỌC sự trở lại trường học
仏学 ぶつがく n PHẬT HỌC Phật học
文学 ぶんがく n VĂN, VẤN HỌC văn học
勉学 べんがく n MIỄN HỌC

sự chăm chỉ học hành

siêng học

法学 ほうがく n PHÁP HỌC luật học
無学 むがく   VÔ, MÔ HỌC
vô học ,
thất học
夜学 やがく n DẠ HỌC lớp học ban đêm
薬学 やくがく n DƯỢC HỌC dược học
理学 りがく n LÍ HỌC khoa học tự nhiên
留学 りゅうがく n LƯU HỌC sự lưu học/sự du học
力学 りきがく   LỰC HỌC lực học
林学 りんがく n LÂM HỌC lâm học
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
1
Khách:
6
Hôm nay:
1737
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659113