Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No539.    子- TỬ
Bộ thủ bo_Tử
Số nét net_3
Cấp độ capdo_N3
Cách Viết
TỬ Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

子供 こども n TỬ CUNG Đứa trẻ, trẻ con
子会社 こがいしゃ n TỬ HỘI XÃ Công ty con
子犬 こいぬ n TỬ KHUYỂN Con chó con
On: on_し 、on_す
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

子孫 しそん n TỬ TÔN Con cháu
梯子 はしご n THÊ TỬ    Cái thang
椅子 いす n Y, Ỷ TỬ, TÍ ghế/cái ghế
一子 いっし n NHẤT TỬ, TÍ con một
因子 いんし   NHÂN TỬ, TÍ nhân tố
王子 おうじ n VƯƠNG, VƯỢNG TỬ, TÍ hoàng tử/vương tử/thái tử
菓子 かし n QUẢ TỬ, TÍ bánh kẹo
芥子 けし n GIỚI TỬ, TÍ cây cải
碍子 がいし   NGẠI TỬ, TÍ thiết bị cách điện, nhiệt
格子 こうし n CÁCH, CÁC TỬ, TÍ hàng rào mắt cáo/mắt cáo
精子 せいし n TINH TỬ, TÍ tinh dịch
逆子 さかご n NGHỊCH, NGHỊNH TỬ, TÍ ngôi ngược
継子 けいし n KẾ TỬ, TÍ con riêng
穴子 あなご n HUYỆT TỬ, TÍ cá chình biển
原子 げんし n NGUYÊN TỬ, TÍ nguyên tử
光子 こうし n QUANG TỬ, TÍ Photon/lượng tử ánh sáng
公子 こうし n CÔNG TỬ, TÍ công tử
孔子 こうし n KHỔNG TỬ, TÍ Khổng Tử
孝子 こうし n HIẾU TỬ, TÍ
hiếu tử ,
đứa con hiếu thảo
黒子 くろご,こくし n HẮC TỬ\TÍ người nhắc vở (trong phim, kịch)
骨子 こっし n CỐT TỬ, TÍ điều cốt tử/điều chủ chốt
妻子 さいし n THÊ, THẾ TỬ, TÍ vợ con/thê tử
才子 さいし n TÀI TỬ, TÍ tài tử/người đàn ông có tài năng/giỏi giang
冊子 さっし n SÁCH TỬ, TÍ quyển sách nhỏ
子宮 しきゅう n TỬ, TÍ CUNG
tử cung ,
bào
子牛 こうし n TỬ, TÍ NGƯU con bê/thịt bê/bê
子守 こもり n TỬ, TÍ THỦ, THÚ người trông trẻ/sự trông trẻ/việc trông trẻ
子弟 してい n TỬ, TÍ ĐỆ, ĐỄ đệ tử/bọn đàn em
子猫 こねこ n TỬ, TÍ MIÊU mèo con
子等 こら n TỬ, TÍ ĐẲNG Trẻ con/ con
子馬 こうま n TỬ, TÍ MÃ ngựa con
子役 こやく n TỬ, TÍ DỊCH diễn viên nhí/diễn viên trẻ em/vai trẻ con
子羊 こひつじ n TỬ, TÍ DƯƠNG cừu con/cừu non
実子 じっし   THỰC TỬ\TÍ Con ruột
種子 しゅし n CHỦNG, CHÚNG TỬ, TÍ hạt giống
初子 はつご,はつね n SƠ TỬ, TÍ con đầu lòng
庶子 しょし n THỨ TỬ, TÍ con ngoài giá thú
女子 おなご,メコ n NỮ, NỨ, NHỮ TỬ, TÍ
nữ nhi ,
con gái/cô thiếu nữ/ nữ ,
cô gái
障子 しょうじ n CHƯỚNG TỬ, TÍ
vách ngăn giữa hai lỗ mũi/ cửa shogi ,
vách ngăn (bằng giấy, gỗ)/cửa sổ kéo
親子 しんし n THÂN, THẤN TỬ, TÍ cha mẹ và con cái/tình máu mủ/bố con/mẹ con
赤子 あかご,せきし n XÍCH, THÍCH TỬ, TÍ Đứa trẻ/trẻ sơ sinh
扇子 せんす n PHIẾN, THIÊN TỬ, TÍ quạt giấy
素子 そし   TỐ TỬ, TÍ chi tiết
双子 そうし n SONG TỬ, TÍ con sinh đôi
息子 そく n TỨC TỬ, TÍ con trai
太子 たいし n THÁI TỬ, TÍ thái tử
卓子 たくし n TRÁC TỬ, TÍ bàn
端子 たんし   ĐOAN TỬ, TÍ đầu dây
男子 だんし n NAM TỬ, TÍ nam thanh niên
嫡子 ちゃくし n ĐÍCH TỬ, TÍ đích tử/con hợp pháp
中子 なかご n TRUNG, TRÚNG TỬ, TÍ Lõi/vật ở giữa
丁子 ちょうじ n ĐINH, CHÊNH, TRANH TỬ, TÍ Cây đinh hương
調子 ちょうし n ĐIỀU, ĐIỆU TỬ, TÍ

tình trạng (sức khoẻ, máy móc)

phong độ

銚子 ちょうし n DIÊU, ĐIỆU, ĐIỀU TỬ, TÍ bình (rượu)
長子 ちょうし n TRƯỜNG, TRƯỞNG, TRƯỚNG TỬ, TÍ
trưởng tử ,
con trưởng ,
con trai lớn
弟子 ていし n ĐỆ, ĐỄ TỬ, TÍ
đồ đệ ,
đệ tử
天子 てんし n THIÊN TỬ, TÍ Hoàng đế/thiên tử
電子 でんし n ĐIỆN TỬ, TÍ điện tử
日子 にっし n NHẬT, NHỰT TỬ, TÍ Số ngày
年子 としご n NIÊN TỬ, TÍ đứa con thứ hai sinh cùng năm
捻子 ねじ n NIỆP, NIỆM, NẪM TỬ, TÍ vít
胞子 ほうし n BÀO TỬ, TÍ bào tử [thực vật]
拍子 ひょうし n PHÁCH TỬ, TÍ sự ăn vần
判子 はんこ n PHÁN TỬ, TÍ con dấu/triện
父子 ふし n PHỤ, PHỦ TỬ, TÍ
cha con ,
bố con
撫子 ナデシコ n PHỦ, MÔ TỬ, TÍ Hoa cẩm chướng
分子 ぶんし n PHÂN, PHẬN TỬ, TÍ phần tử
母子 ぼし n MẪU, MÔ TỬ, TÍ mẹ con/mẫu tử
帽子 ぼうし n MẠO TỬ, TÍ mũ/nón
陽子 ようし n DƯƠNG TỬ, TÍ hạt proton
嗣子 しし n TỰ TỬ, TÍ người thừa kế/người thừa tự
迷子 まいご n MÊ TỬ, TÍ
đứa trẻ bị lạc ,
Tin học , lạc mất
鳴子 なるこ n MINH TỬ, TÍ Quả lắc
獅子 しし n SƯ TỬ, TÍ sư tử
面子 めんこ,メンツ n DIỆN, MIẾN TỬ, TÍ khuôn mặt/sĩ diện (của ai đó)
幼子 おさなご n ẤU TỬ, TÍ đứa trẻ
様子 ようす n DẠNG TỬ

thái độ

trạng thái

養子 ようし n DƯỠNG, DƯỢNG TỬ, TÍ con nuôi
螺子 らし n LOA TỬ, TÍ vít
利子 りし n LỢI TỬ, TÍ
tiền lời ,
tiền lãi ,
lợi tức ,
lời lãi/lãi (ngân hàng)
里子 さとご n LÍ TỬ, TÍ con nuôi
粒子 りゅうし n LẠP TỬ, TÍ hạt/phần tử
量子 りょうし   LƯỢNG, LƯƠNG TỬ, TÍ lượng tử
連子 つれこ,れんじ n LIÊN TỬ, TÍ con riêng
老子 ろうし n LÃO TỬ, TÍ Lão Tử
郎子 いらつこ n LANG TỬ, TÍ bào tử [thực vật]
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
9
Hôm nay:
1717
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659093