Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No276.    共- CỘNG
Bộ thủ bo_Bát
Số nét net_6
Cấp độ capdo_N3
Cách Viết
CỘNG Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

とも n   Cùng nhau, cả hai, tất cả, chung
On: on_きょう
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

公共 こうきょう n/
a-na
CÔNG CỘNG Công cộng
共感 きょうかん v/n CỘNG CẢM Thông cảm, đồng cảm
共犯 きょうはん n CỘNG PHẠM Tòng phạm
共用 きょうよう   CỘNG DỤNG sự cùng nhau sử dụng; sự dùng
共通  きょうつう   CỘNG THÔNG cộng đồng; thông thường; phổ thông
共学 きょうがく   CỘNG HỌC sự học chung
共振 きょうしん   CỘNG CHẤN sự cộng chấn
共存 きょうそん   CỘNG TỒN sự chung sống/sự cùng tồn tại
共同 きょうどう   CỘNG ĐỒNG cộng đồng/sự liên hiệp/sự liên đới
共謀 きょうぼう   CỘNG MƯU đồng mưu/đồng loã
共鳴 きょうめい   CỘNG MINH sự đồng cảm/sự cộng hưởng/đồng cảm/cộng hưởng
共役 きょうえき   CỘNG DỊCH số liên hợp
共有 きょうゆう   CỘNG HỮU sự sở hữu công cộng/sự công hữu
共和 きょうわ   CỘNG HÒA cộng hòa
反共 はんきょう   PHẢN CỘNG chống cộng sản
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
15
Hôm nay:
1896
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659272