Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No172.    今- KIM
Bộ thủ bo_Nhân
Số nét net_4
Cấp độ capdo_N5
Cách Viết
KIM Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

いま adv   Hiện tại, bây giờ
On: on_こん 、on_きん
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

今世紀 こんせいき n KIM THẾ KỶ Thế kỷ này
今回 こんかい n KIM HỒI Lần này
今年 ことし n KIM NIÊN  Năm nay
今昔 こんじゃく   KIM TÍCH xưa và nay
今生 こんじょう   KIM SINH Cuộc sống này; thế giới này
古今 ここん   CỔ KIM xưa nay
今回 こんかい   KIM HỒI kỳ này
今月 こんげつ   KIM NGUYỆT tháng này
今後 こんご   KIM HẬU sau này
今週 こんしゅう   KIM CHU tuần lễ này
今人 こんじん   KIM NHÂN con người ngày nay
今生 こんじょう   KIM SINH Cuộc sống này/thế giới này
今昔 こんせき   KIM TÍCH xưa và nay
今朝 こんちょう   KIM TRIỀU sáng hôm nay
今度 こんど   KIM ĐỘ lần này
今日 こんじつ   KIM NHẬT hôm nay
今年 こんねん   KIM NIÊN năm nay
今夜 こんや   KIM DẠ tối nay/đêm nay
昨今 さくこん   TẠC KIM ngày nay/gần đây
今暁
  こんぎょう
n KIM HIẾU sáng nay
今古
  きんこ
n KIM CỔ
kim cổ/xưa và nay
今更
  いまさら
n KIM CANH, CÁNH đến lúc này (chỉ sự việc đã muộn)
今晩
  こんばん
n KIM VÃN tối nay , đêm nay
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
14
Hôm nay:
1835
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659211