Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No43.    世-THẾ
Bộ thủ bo_Cổn
Số nét net_5
Cấp độ capdo_N4
Cách Viết
THẾ Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

世の中 よのなか n THẾ TRUNG Trong cõi đời, cuộc sống
n   Thế giới, xã hội, thế hệ
On: on_せい 、on_せ
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

世事 せじ n THẾ SỰ Thế sự, bụi trần
世代 せだい n THẾ ĐẠI Thế hệ, thế giới
世帯 せたい n THẾ ĐỚI Hộ gia đình
世界 せかい n THẾ GIỚI Thế giới
世紀   せいき n THẾ KỶ Thế kỷ
近世 きんせい   CẬN THẾ cận đại
世間 せけん   THẾ GIAN thế gian
後世 こうせい   HẬU THẾ Con cháu/hậu thế/người đời sau
治世 ちせい   TRỊ THẾ sự trị vì
出世 しゅっせ   XUẤTTHẾ sự thăng tiến/sự thành đạt/sự nổi danh
世辞 せじ   THẾ TỪ sự tâng bốc/sự tán dương/sự ca tụng
世l襲 せしゅう   THẾ TẬP sự di truyền/tài sản kế thừa
世俗 せぞく   THẾ TỤC trần tục 
世代 せだい   THẾ ĐẠI thế hệ/thế giới/thời kỳ 
世論 せろん   THẾ LUẬN công luận
世話 せわ   THẾ THOẠI sự quan tâm
前世 ぜんせい   TIỀN THẾ kiếp trước
中世 ちゅうせい   TRUNG THẾ thời Trung cổ
二世 にせい   NHỊ THẾ đời thứ hai 
来世 らいせい   LAI THẾ suối vàng
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
7
Hôm nay:
1746
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659122