Đáp án: 3

Script & Dịch:

Script Dịch
男の人と女の人が話しています。女の人がなくしたものは、なんですか。女の人です。 Người nam và người nữ đang nói chuyện. Vật mà người nữ đã mất là gì? Người nữ.
   
M:きのう、携帯電話をなくして、友だちの電話番号、ぜんぶなくしました。 M: Hôm qua, tôi mất điện thoại, số điện thoại bạn bè tôi mất hết rồi.
F:えー、それはたいへんですね。私も、前に、友だちの電話番号を書いたノート、なくしましたよ。 F: Hả, xui vậy. Hồi trước tôi cũng làm mất quyển sổ ghi số điện thoại bạn bè.
M:ああ、携帯電話ができる前は、ノートに書きましたね。 M: A, trước khi có điện thoại bạn viết vào sổ ghi chép à.
F:今はぜんぶ、携帯電話が覚えていますから、困りますね。 F: Hiện giờ thì lưu hết vào điện thoại nên mới khốn đốn nè.
M:おさいふをなくすのも困りますが。携帯電話はもっと困りますね。 M: Mất ví thì cũng cực, nhưng mất điện thoại thì cực hơn ha.
   
女の人がなくしたものは、なんですか。女の人です。 Vật mà người nữ đã mất là gì? Người nữ.