Tên loại bài
BÀI 29 - 忘れ物を して しまったんです (Phần 2_Ngữ pháp)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.