Tên loại bài
Nghe & Đọc Truyện theo cấp độ
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
No. Cấp độ Truyện Xem Bài Viết

Trạng Thái

1 レベル1

着物 (KIMONO)

(作:川本かず子)

Hoàn Thành:
 (Cấp độ cao nhất: レベル4)
2 レベル2

最後の葉 (Chiếc lá cuối cùng)

(作:オー.ヘンリー)

Hoàn Thành:

 
3 レベル3

幸せな王子 (Hoàng tử hạnh phúc)

(作:オスカー.ワイルド)

Mở vào ngày 29/04

 
4 レベル4

雪女 (Nữ Hoàng tuyết)

(作:小泉八雲)

Mở vào ngày 6/05

 
5 レベル1

どうしてエビの体が曲がった?

どうしてねこ年がない?

Tại sao con Tôm lưng cong?

Tại sao không có tuổi Mèo?

(作:小田正子)

Mở vào ngày 13/05

 
6    

Mở vào ngày 20/05

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Trang chủ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý: 

Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho chính bài này.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.