Tên loại bài
Thời khóa biểu_Lớp vỡ lòng_Ngày_07
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:

LỚP VỠ LÒNG

Ngày 1: Học 3 hàng đầu bảng chữ

Bước

Phút

Nội dung

Link

Yêu cầu

OK

1 3' Video Hướng dẫn sử dụng Website Xem Nắm rõ các thao tác mở tài liệu và các bài học trên Website.  
2 3' Video Hướng dẫn sử dụng bài học Xem Cách sử dụng Slide/ Tab.  
3 3' Video Hướng dẫn Comment Hỏi-Đáp bài Xem Nắm được cách trao đổi, hỏi bài với Giáo Viên Website.  
4 4' Video Hướng dẫn sử dụng trang cá nhân Xem Cách dùng các chức năng trong trang cá nhân.  
 
5 6'

+ Flash giới thiệu hệ thống bảng chữ trong Tiếng Nhật.

Xem Xem Video.  
6 6' Hướng dẫn khẩu hình miệng phát âm Xem Xem Video.  
7 15' Tập đọc bảng 46 chữ Hiragana Xem Chỉ cố gắng đọc theo, không cần nhớ.  
8 20' Cô giáo VN hướng dẫn phát âm 3 hàng あ、か、さ Xem Tập phát âm cho đến khi phát âm được & đúng.  
9 30' Các Flash luyện đọc 3 hàng あ、か、さ Xem Đọc theo và nhớ được 3 hàng đầu.  
  Chú ý:Các bạn có thể dùng Card bảng chữ cái được in kèm giáo trình của Website, lựa chọn các chữ trong 3 hàng đầu, và học trên các Card này sau bước thứ 9 thay thề cho bước 10.  
10 15' Flash kiểm tra cách đọc 3 hàng あ、か、さ Xem Dùng Flash vừa học vừa kiểm tra cho đến khi thuộc hết 3 hàng あ、か、さ.  
11 '15 Flash học 8 câu chào hỏi cơ bản Xem Thuộc 8 câu chào hỏi cơ bản (nghe hiểu ý nghĩa, nhìn hình có thể nói câu tiếng Nhật tương ứng).  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Thời khóa biểu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý: (Các bạn đăng nhập mới có thể Comment)

Các bạn sử dụng Comment bên dưới để trao đổi các vấn đề chung liên quan đến thời khóa biểu học, phân bố bài học.... Vui lòng không Comment các nội dung khác tại đây.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

Commnet dành cho khách viếng thăm Website: Click vào đây