Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_162_~次第だ/~次第で(は)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.