Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_127_~につけ/~につけて(は)/~につけても
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.