Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_124_~に先立(さきだ)って/~に先立(さきだ)ち/~に先立(さきだ)つ
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.