Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_120_~だけ/~だけあって/~だけに/~だけの
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.