Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_108_~向けだ/~向けに/~向けの
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.