Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_089_~た末(に)/~た末の/~の末(に)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.