Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_073_~を通じて/~を通して
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.