Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_068_~にわたって/~に渡り/~にわたる/~にわたった
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.