Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_067_~に基づいて/~に基づき/~に基づく/~に基づいた
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.