Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_066_~に反(かえ)して/~に反し/~に反する/~に反した
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.