Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_064_~に答えて/~にこたえ/~にこたえる/~にこたえた
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.