Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_062_~に関して(は)/~に関しても/~に関する
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.