Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_057_~きる/~きれる/~きれない
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.