Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_030_~とおり(に)/~どおり(に)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.