Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_023_~くらい/~ぐらい/~くらいだ/~ぐらいだ
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.