Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_016_~を問(と)わず/~は問わず
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.