Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_011_~にとって(は)/~にとっても/~にとっての
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.