Tên loại bài
第1週_2日目(日本語総まとめN2_文法)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:

文法

~帰れるものなら

Cấu Trúc

Xem

  Ví dụ
1
帰れるものなら、今すぐ、国へ帰りたい。
Nếu như có thể về được thì tôi muốn về nước ngay lúc này.
2
やれるもんなら、やってみろ。
Nếu như làm được, thì hãy làm thử xem.

~暑いものだから

Cấu Trúc

Xem

  Ví dụ
1
上着を脱いでもいいですか。暑いものですから
Cởi bỏ áo khoác ngoài có được không? Vì nóng mà.
2
遅くなってごめん。道路が混んでいたもんだから
Xin lỗi vì đến trễ. Tại vì đường đông.

~知らなかったんだもの

Cấu Trúc

Xem

  Ví dụ
1
パーティーには行かなかったよ。知らなかった(んだ)もの
Tôi đã không đến bữa tiệc. Tại vì tôi không biết.
2
しょうがないよ。子ども(なん)だもん
Đành chịu vậy thôi. Vì là trẻ con mà.

~持っているものの

Cấu Trúc

Xem

  Ví dụ
1
車の免許は持っているものの、ほとんど運転したことがない。
Đã có bằng lái xe hơi, nhưng mà hầu như chưa lái bao giờ.
2
申し込みはしたものの、試験を受けるかどうか未定だ。
Đơn thì đã đăng ký rồi nhưng vẫn chưa quyết định là có dự thi hay không.
3
春とはいうものの、まだ寒い。
Dù là mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh.

練習

練習1

正しいほうを選びなさい。

①「また、同じビデオ見てるの。」

  「だって、おもしろいんだ(  ___  )

aもん

b.もんだから

②やり直せる(  ___  )やり直したい。

a.ものの

b.ものなら

③買った(  ___  )使い方がわからない。

a.ものの

b.ものなら

④上着を着たままですみません。寒い(  ___  )

a.ものですから

b.からですもの

⑤高いんです(  ___  )、買えません。

a.もの

b.ものなら

<<<  Đáp án & Dịch  >>>

①「また、同じビデオ見てるの。」
"Lại xem video đó nữa hả?"

「だって、おもしろいんだ(もん
"Tại vì nó hay mà."

②やり直せるものならやり直したい。
Nếu như làm lại được thì tôi cũng muốn làm lại.

③買ったものの使い方がわからない。
Mua nhưng không biết cách sử dụng.

④上着を着たままですみません。寒いものですから
Xin lỗi vì tôi mặc luôn áo khoác ngoài. Tại vì trời lạnh.

⑤高いんですもの、買えません。
Vì mắc nên tôi không thể mua.

練習2

下の語を並べ変えて正しい文を作りなさい。__に数字を書きなさい。

⑥学校は     ついていけない。

休まずに     2授業には      3ものの     4行っている

 

⑦今日は早く帰ってきたんです。     から。

よくない     2です          3もの       4体調が

<<<  Đáp án & Dịch  >>>

⑥学校は休まずに行っているものの授業にはついていけない。
Mặc dù đi học không nghỉ ngày nào nhưng tôi vẫn không hiểu bài.

⑦今日は早く帰ってきたんです。体調がよくないものですから。
Hôm nay tôi về sớm. Vì tình trạng sức khỏe tôi không được tốt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý:

Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho chính bài này.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.